Bericht van TV-West van 10-03-2015 | 22:05

DEN HOORN – De hoeveelheid verkeer dat een nieuw winkelhart in Den Hoorn in de gemeente Midden-Delfland in de toekomst aantrekt, wordt nog een keer onder de loep genomen. Wethouder Piet Houtenbos heeft dat dinsdagavond beloofd.

De lokale politiek viel over hem heen toen Houtenbos schermde met rekenmodellen over het verkeer uit 2012. De wethouder was aanvankelijk niet van plan om nog eens te laten uitzoeken in hoeverre het autoverkeer toeneemt, er genoeg parkeerplaatsen komen en de bevoorrading van winkels goed wordt geregeld. Houtenbos vindt het nu ‘niets toevoegen’.

Volgens VVD’er Gert-Jan van Dooremaal zou het een omgekeerde wereld zijn als er eerst gebouwd wordt en dan pas een plan voor de verkeersafwikkeling wordt gemaakt. ‘Het is nu beter uit te zoeken of Den Hoorn een bypass nodig heeft of beter af is met een pacemaker’, vulde OGP-Midden-Delfland-politicus Niek Knaap aan.

Wensen inventariseren

Houtenbos gaat donderdag met de huidige winkeliers in Den Hoorn praten om hun wensen te inventariseren. De wethouder wil voor juni met een plan komen voor het verkeer in het toekomstige winkelhart van Den Hoorn.

Al jaren wordt er gepraat over een nieuw winkelhart in Den Hoorn, op steenworp afstand van Delft. Naast een bestaande supermarkt, zou er nog een grootgrutter bij moeten komen. Verder zou er meer variatie van winkels in Den Hoorn moeten verrijzen.

Read more at http://www.omroepwest.nl/nieuws/10-03-2015/toch-nieuwe-berekening-naar-verkeersdrukte-toekomstig-winkelhart-den-hoorn-wethoud#vAo2PQVfSlIcbOqZ.99

Doel van de Site

P1010788
Den Hoorn Veilig is een Webblog waarbij discussies, zienswijzen enz. voor een verkeersveilig Den Hoorn centraal staan.
Het centrumplan van Den Hoorn lijkt geen rekening te houden met de enorme verkeersstroom van fietsende scholieren en bewoners. Ook met de voetganger is of wordt er weinig rekening gehouden.
Of hebben wij een verkeerd beeld van de zienswijze van de gemeente?

Een verkeersveilig Den Hoorn

P1010789
Willen we dat het leefbaar en aangenaam toeven is in het centrum van Den Hoorn dan moeten we zorgen dat de bereikbaarheid van het centrum en de voorzieningen goed zijn.

Hoe kunnen we dat bereiken?
Een eerste stap is er voor te zorgen dat het centrum van Den Hoorn een eindbestemming is en niet, zoals nu nog gebruikelijk een doorgangsweg. Er voor zorgen dat er logische uitvalswegen zijn voor de bewoners heeft direct tot gevolg dat ook andere weggebruikers dezelfde weg teruggaan als waar over ze gekomen zijn. De verkeersstromen moeten dus eigenlijk om het centrum heen en niet door het centrum. Door betere voorzieningen naar het centrum te maken voor voetgangers en fietsers wordt automatisch het langzame verkeer gestimuleerd. Het verkeersplan voor Den Hoorn kun je hier vinden.

7 haarlem, venkelstraat, fietsstraat

 

Een mogelijkheid daarbij is het inrichten van fietsstraten naar het centrum van Den Hoorn.

Op een fietsstraat wordt de auto gezien als een gast. Omdat voor het gemotoriseerd verkeer het centrum een eindpunt is is het voor de bestuurder gemakkelijker op te brengen om de laatste 2 a 300m naar de parkeerplaats in het centrum achter de fietser te blijven. Veel van de huidige automobilisten zijn dorpsgenoten of mensen die relatief dicht bij Den Hoorn wonen. Waarschijnlijk worden ze met de invoering van fietsstraten gestimuleerd om voortaan ook de fiets te pakken.

Onderstaand het resultaat van een onderzoek na de invoering van een fietsstraat in Haarlem.

6 haarlem, venkelstraat, fietsstraat
Informatiebron: http://www.fietsberaad.nl

Hieruit blijkt dat 16% van de geënquêteerden ontevreden tot zeer ontevreden is. Redenen van ontevredenheid staan er niet bij maar zoals bekend zijn er bij veranderingen van verkeerssituaties altijd mensen die tevreden of ontevreden zijn. We weten niet of dezelfde mensen voor de wijziging ook al tevreden of ontevreden waren.

Door in het centrum van Den Hoorn het woonerfgebied te vergroten krijg je een overgang van normale straat—>fietsstraat—>woonerf—>fietsstraat—>normale straat. De huidige verkeersstromen veranderen dus niet maar de snelheid ervan zal afnemen. Bij de lokale automobilisten zullen op deze manier positief gestimuleerd worden om te gaan fietsen of lopen. Autoverkeer dat Den Hoorn als doorgangsweg heeft gekozen zal ook naar een andere route gaan uitkijken omdat het niet meer zo snel gaat als vroeger.

1 haarlem, venkelstraat, fietsstraatHiernaast zie je de bewuste straat in Haarlem. Over hoe een fietsstraat er uit moet zien wordt nog steeds behoorlijk gediscussieerd, maar de inrichting zoals in Haarlem heeft onder de specialisten op dit gebied de voorkeur.

De huidige trend is dat het fietsverkeer drastisch zal toenemen. Dit komt met name door de aanschaf van E-bikes. Hierdoor wordt het voor veel mensen ook veel makkelijker om de auto te laten staan. Op dit moment is er een toenemend tekort aan stallingsmogelijkheden voor de fiets in het centrum van Den Hoorn.

In onze visie zou met goede voorzieningen voor voetgangers en fietsers de aantrekkelijkheid van het centrum van Den Hoorn alleen maar toenemen. Als een goed verkeersveilig Den Hoorn wordt gerealiseerd is daarmee ook een dorpsbeeld vastgelegd. De afbeelding hieronder laat de situatie zien zoals de opzet normale straat—>fietsstraat—>woonerf—>fietsstraat—>normale straat in Den Hoorn zou kunnen zijn.

DHcentrumvv1

De rode lijnen geven aan waar de fietsstraten zijn. De groene lijnen het woonerf/winkelgebied. Goede stallingsmogelijkheden moeten bij de overgang van fietsstraat naar winkelgebied worden gerealiseerd. Hiermee wordt ook weer het wandelen in het winkelgebied gestimuleerd.